Algemene voorwaarden

Leuk dat ik je ga masseren!
Om onduidelijkheid te voorkomen heb ik een officieel document laten vastleggen. Namelijk mijn algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak hebt zul je hierop gewezen worden.

De cliënt/opdrachtgever maakt een afspraak bij Jessica de Vroege om haar eigen stijl qua sessie. De cliënt gaat akkoord met de werkwijze van de masseur en kan daar later niet op terug komen. Bij gebruikmaking van Jessica de Vroege in wat voor vorm dan ook, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Jessica de Vroege. Jessica de Vroege is niet verantwoordelijk voor het niet lezen van de algemene voorwaarden door de klant. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op www.massagepraktijkjessica.nl.

Definities

 1. Masseur/Massage Therapeut; Jessica de Vroege, KvK 53417658, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. De cliënt; de persoon of organisatie waarmee de masseur de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaard.
 3. Dienst; de massagesessie dat door de masseur geleverd zal worden.
 4. Consult; een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Jessica de Vroege (Massage Therapeut), waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Jessica de Vroege.
 5. Schriftelijk; hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt.
 6. Annuleren; beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.
 2. Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Jessica de Vroege schriftelijk is bevestigd.
 3. Cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra je een afspraak maakt met Jessica de Vroege voor de aangeboden diensten. Deze zijn tevens van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Jessica de Vroege
 4. Jessica de Vroege is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen. Als dit plaatsvindt wordt het consult beëindigd. Cliënt is het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd.

Diensten

 1. Een consult bij Jessica de Vroege vindt uitsluitend op afspraak plaats.
 2. Integriteit is vanzelfsprekend bij een consult van Jessica de Vroege
 3. Een consult van Jessica de Vroege valt niet meer onder een gehele vergoeding.
 4. Jessica de Vroege kan ook bij de cliënt(en) in de vertrouwde woonomgeving komen, bij een bedrijf, op evenementen of in een groep. Hiervoor zal vrijblijvende een offerte gemaakt worden.

Annulering

 1. Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuur bedrag.
 2. Annulering van een consult betreffende de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Jessica de Vroege gerechtigd het consult in rekening te brengen.
 3. Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip, per e-mail of telefoon aan Jessica de Vroege doorgegeven worden.
 4. Bij annulering gedaan door Jessica de Vroege zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Jessica de Vroege geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.

Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid. Jessica de Vroege wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt.

Privacy

 1. Jessica de Vroege zal in geen geval persoonlijke gegevens (denk aan e-mail, telefoon, adres) zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden. Zie ook Privacy beleid.

Toepasselijk recht

 1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geld het Nederlands recht.

Jessica de Vroege behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Tevens behoudt Jessica zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen. Indien nodig worden de wijzigingen schriftelijk aan de klant doorgegeven.

Tip; neem na de sessie wat extra tijd voor jezelf