Privacy Policy

Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb. Heb je vragen dan kun je mij bereiken via e-mail info@massagepraktijkjessica.nl of via het telefoonnummer 06 12 15 78 70. Mijn postadres is Praagsingel 608, 3404 VN  IJsselstein. Conform wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dit ben ik zelf.

In het kort: als je mij inhuurt heb ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, een cadeautje te kunnen sturen of om je een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERK IK

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres- en factuur gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);

Mijn behandelingen worden niet meer vergoed door de zorgverzekering. Dit betekend dat ik niet meer verplicht ben om een medisch dossier vast te leggen. Echter maak ik wel aantekeningen als er sprake is van een klacht gericht op het lichaam en een terugkerende reeks van afspraken, ter verbetering van de behandeling. Denk hierbij aan je leefsituatie en gezondheidstoestand.

WAAROM

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
 • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn
 • Je te kunnen bellen of e-mailen;
 • Mijn nieuwsbrief aan je te kunnen verzenden;

Mijn website:

 • Analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Volgt jouw surfgedrag over verschillende websites om daarmee het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

COOKIES

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld socialmedia-bedrijven zoals Facebook.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering etcetera sturen naar info@massagepraktijkjessica.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen twee weken op je verzoek te reageren.

HOE LANG BEWAAR IK JOUW GEGEVENS

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

DELEN MET DERDEN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: ik gebruik een online boekhoudprogramma, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

HOE IK JOUW DATA BEVEILIG

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagepraktijkjessica.nl